Logo oglasi
Čačanska banka
Ime banke:Čačanska banka
Krediti za kupovinu polovnih automobila
-menice -ovlašćenja -kasko osiguranje vozila Sve isplate kredita i naplate anuiteta vrše se po prodajnom kursu NBS.
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Čačanska banka
Kredit za kupovinu automobila marke Opel i Ševrolet
-menice -ovlašćenja -kasko osiguranje vozila
Iznos: 100,000EUR
Ime banke:Čačanska banka
Kredit za kupovinu Škodinih automobila
Anuitet : Sve isplate kredita i naplate anuiteta vrše se po prodajnom kursu NBS. Kredit se realizuje prenosom sredstava na račun prodavca automobila na osnovu profakture.
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Čačanska banka
Krediti za kupovinu automobila
Anuitet : -30% neto priliva korisnika kredita -Indeksiranje kredita sa valutnom klauzulom vrši se po srednjem kursu Banke za EUR.
Iznos: 100,000EUR