Logo oglasi
Agrobanka
Ime banke:Agrobanka
Auto kredit - sa depozitom
Korisnici kredita : klijenti koji primaju zaradu ili penziju preko tekućeg računa u Agrobanci, zaposleni u fimama ili ustanovama koji imaju poslovnu saradnju sa Agrobankom i klijenti...
Iznos: 1,000,000RSD
Ime banke:Agrobanka
Auto kredit - sa učešćem
Korisnici kredita : klijenti koji primaju zaradu ili penziju preko tekućeg računa u Agrobanci, zaposleni u fimama ili ustanovama koji imaju poslovnu saradnju sa Agrobankom i klijenti...
Iznos: 1,000,000RSD