Logo oglasi
Banca Intesa
Ime banke:Banca Intesa
Kredit za kupovinu vozila od fizičkih lica indeksiran u EUR (bez zaloge i kasko osiguranja)
Administrativna zabrana (uslovna) 3 (tri) menice sa klauzulom „bez protesta“
Iznos: 8,000EUR
Ime banke:Banca Intesa
Kredit za kupovinu vozila od pravnih lica indeksiran u EUR (bez zaloge i kasko osiguranja)
Administrativna zabrana (uslovna) 3 (tri) menice sa klauzulom „bez protesta“
Iznos: 10,000EUR
Ime banke:Banca Intesa
Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD - sa ličnim menicama korisnika
- 3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta - administrativna zabrana za korisnika kredita Efektivna kamatna stopa : Od 26,28% za klijente Od 29,28% za ostale građane
Iznos: 650,000RSD
Ime banke:Banca Intesa
Krediti sa subvencijom kamate za kupovinu automobila domaćih proizvođača
- za klijente koji svoju zaradu primaju preko Banca Intesa, bez žiranata i bez zaloge na vozilu - za ostale građane: jedan žirant, ili zaloga na vozilu uz kasko osiguranje vozila za ceo...
Iznos: 10,000EUR
Ime banke:Banca Intesa
Kredit za kupovinu motornih vozila od fizičkih lica
- 3 (tri) menice sa klauzulom bez protesta - administrativna zabrana za korisnika kredita Nominalna kamatna stopa : za građane koji primaju zaradu preko BIB 25% godišnje, promenljiva...
Iznos: 650,000RSD