Logo oglasi
Credit agricole
Ime banke:Credit agricole
Kredit za kupovinu automobila domaćih proizvodjača sa subvencijom Vlade
Kupovina automobila domaćih proizvođača Aministrativna zabrana, 2 menice, zaloga na vozilo, kasko osiguranje (polisa vinkulirana u korist Banke) ili žirant
Iznos: 10,000EUR
Ime banke:Credit agricole
Kredit za kupovinu automobila indeksiran u eurima
- Za kredit od 2.000 EUR do 5.000 EUR: Administrativna zabrana i 2 menice - Za kredit od 5.000 EUR do 10.000 EUR: Administrativna zabrana, 2 menice i zaloga na vozilo - Za kredit od 10.000 EUR do...
Iznos: 25,000EUR
Ime banke:Credit agricole
Dinarski kredit za kupovinu automobila
- Za kredit od 160.000 RSD do 400.000 RSD: Administrativna zabrana i 2 menice - Za kredit od 400.000 RSD do 800.000 RSD: Administrativna zabrana, 2 menice i zaloga na vozilo - Za kredit od...
Iznos: 2,000,000RSD