Logo oglasi
Credy banka
Ime banke:Credy banka
Kredit za kupovinu svih vrsta automobila za neklijente Banke
Menično ovlašćenje,1 žirant,osiguranje kredita, garancija pravnog lica komitenta Banke, založna izjava
Iznos: 100,000RSD
Ime banke:Credy banka
Kredit za registraciju vozila u RSD
menično ovlašćenje, trajni nalog, čekovi
Iznos: 100,000RSD
Ime banke:Credy banka
Kredit za kupovinu svih vrsta automobila sa dinarskim učešćem za neklijente
menično ovlašćenje, žirant, osiguranje kredita, garancija pravnog lica komitenta Banke, založna izjava Korisnici kredita mogu biti i osobe koje nemaju poslovni odnos sa Credy Bankom
Iznos: 5,000EUR
Ime banke:Credy banka
Kredit za kupovinu svih vrsta automobila sa deviznim depozitom 1:1 za neklijente
-menica -menično ovlašćenje -administrativna zabrana Sredstva se prenose žiralno
Iznos: 5,000EUR
Ime banke:Credy banka
Kredit za registraciju vozila sa dinarskim depozitom za neklijente
-trajni nalog -čekovi Banke i sopstvena menica -osiguranje kredita Depozit je dinarski
Iznos: 5,000EUR