Logo oglasi
Hypo alpe adria
Ime banke:Hypo alpe adria
Krediti za kupovinu novih i polovnih putničkih vozila sa depozitom u EUR
Efektivna kamatna stopa : Od 12,26% do 19,38% godišnja, promenljiva Starost vozila: Do 25.000 € za kupovinu novih i polovnih automobila bez obzira na starost vozila; Od...
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Hypo alpe adria
Krediti za kupovinu novih i polovnih putničkih vozila sa učešćem u EUR
Efektivna kamatna stopa : od 13,12% do 16,25% godišnja, promenljiva Starost vozila: Do 25.000 € za kupovinu novih i polovnih automobila bez obzira na starost vozila; Od...
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Hypo alpe adria
Krediti za kupovinu novih i polovnih putničkih vozila u RSD
Kupovina novih i polovnih putničkih motornih vozila; kreditom se finansira bruto cena vozila navedena na profakturi/fakturi ili Ugovoru o kupoprodaji između fizičkih lica, kao i...
Iznos: 4,000,000RSD
Ime banke:Hypo alpe adria
Mobil krediti - Krediti za kupovinu novih i polovnih putničkih vozila indeksirani u CHF
- Kupovina novih i polovnih putničkih motornih vozila; kreditom se finansira bruto cena vozila navedena na profakturi/fakturi ili Ugovoru o kupoprodaji između fizičkih lica, kao i...
Iznos: 83,000CHF
Ime banke:Hypo alpe adria
Mobil krediti - Krediti za kupovinu novih i polovnih putničkih vozila indeksirani u EUR
- Kupovina novih i polovnih putničkih motornih vozila; kreditom se finansira bruto cena vozila navedena na profakturi/fakturi ili Ugovoru o kupoprodaji između fizičkih lica, kao i...
Iznos: 500,000EUR