Logo oglasi
Komercijalna banka
Ime banke:Komercijalna banka
Krediti za osiguranje i registraciju vozila sa rokom otplate do 12 meseci
Efektivna kamatna stopa : 21.65% za klijente banke 29.99% za ostale građane Naknada za prevremenu otplatu kredita : 2 %
Iznos: 1,000,000RSD
Ime banke:Komercijalna banka
Kredit za osiguranje i registraciju vozila sa rokom otplate do 6 meseci
Efektivna kamatna stopa : 24.91% za klijente banke 34.24% za ostale građane Naknada za prevremenu otplatu kredita : 2 %
Iznos: 1,000,000RSD
Ime banke:Komercijalna banka
Potrošački krediti za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom i učešćem
Puštanje kredita u tečaj: - uplatom na poslovni račun prodavca - pravnog lica - uplatom na tekući račun ili dinarsku štednu knjižicu kod Komercijalne banke – ukoliko je...
Iznos: 100,000EUR
Ime banke:Komercijalna banka
Potrošački krediti za kupovinu motornih vozila bez devizne klauzule
Puštanje kredita u tečaj: - uplatom na poslovni račun prodavca - pravnog lica - uplatom na tekući račun ili dinarsku štednu knjižicu kod Komercijalne banke – ukoliko je...
Iznos: 10,000,000RSD