Logo oglasi
Marfin bank
Ime banke:Marfin bank
Dugoročni potrošački kredit sa deviznom klauzulom i depozitom za kupovinu automobila
Provizija : 0.5%-Klijenti Banke, a ostali klijenti 1.5%, min. 2000,00 RSD Efektivna kamatna stopa : 14.60% 15,79%-ostali klijenti Naknada za prevremenu otplatu kredita : 2 %
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Marfin bank
Dugoročni potrošački kredit sa rastom cena na malo za kupovinu automobila
Provizija : 0.5%-Klijenti Banke, a ostali klijenti 1.5%, min. 2000,00 RSD Efektivna kamatna stopa : 13.19 % 14,37%-ostali klijenti Naknada za prevremenu otplatu kredita : 2 %
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Marfin bank
Dugoročni potrošački kredit sa deviznom klauzulom i učešćem za kupovinu automobila
Provizija : 0.5%-Klijenti Banke, a ostali klijenti 1.5%, min. 2000,00 RSD Efektivna kamatna stopa : 12.68 % 13,77%-ostali klijenti Naknada za prevremenu otplatu kredita : 2 %
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Marfin bank
Dugoročni potrošački kredit sa rastom cena na malo i učešćem za kupovinu automobila
Provizija : 0.5%-Klijenti Banke, a ostali klijenti 1.5%, min. 2000,00 RSD Efektivna kamatna stopa : 13.19 % 14,37%-ostali klijenti Naknada za prevremenu otplatu kredita : 2 %
Iznos: 50,000EUR