Logo oglasi
Metals banka
Ime banke:Metals banka
Krediti za kupovinu automobila sa rokom otplate do 84 meseca
Potrebna dokumentacija : Predračun prodavca registrovanog za prodaju motornih vozila Zahtev za kredit i obrasci (preuzima se na šalteru Banke) Fotokopija lične karte (obe strane)...
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Metals banka
Potrošački krediti za kupovinu automobila sa rokom otplate do 60 meseci
Potrebna dokumentacija : Predračun prodavca registrovanog za prodaju motornih vozila Zahtev za kredit i obrasci (preuzima se na šalteru Banke) Fotokopija lične karte (obe strane)...
Iznos: 10,000EUR