Logo oglasi
NLB banka
Ime banke:NLB banka
Dugoročni kredit za kupovinu automobila, gradjevinskih mašina i kamiona, sa subvencijom kamate od fonda za razvoj Republike Srbije
Vlasnici tekućih računa, zaposleni na neodređeno vreme, sa usmerenjem ličnih primanja
Iznos: 100,000EUR
Ime banke:NLB banka
Dugoročni kredit za kupovinu automobila uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur
Vlasnici tekućih računa, zaposleni na neodređeno vreme, sa usmerenjem ličnih primanja Mesečna rata do 30% neto primanja u trenutku odobrenja kredita. Anuitet ne može...
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:NLB banka
Dugoročni dinarski namenski kredit za kupovinu automobila
Vlasnici tekućih računa, zaposleni na neodređeno vreme, sa usmerenjem ličnih primanja Mesečna rata do 30% neto primanja u trenutku odobrenja kredita. Anuitet ne može...
Iznos: 100,000RSD