Logo oglasi
Raiffeisen banka
Ime banke:Raiffeisen banka
Krediti za kupovinu polovnih automobila - sa učešćem
Kao instrument obezbeđanja kredita za kupovinu novih i polovnih vozila u iznosu od 1.000 do 8.000 EUR koristi se: * Blanko sopstvena menica sa klauzulom "bez protesta" potpisana od strane...
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Raiffeisen banka
Krediti za kupovinu novih automobila - sa učešćem
Kao instrument obezbeđanja kredita za kupovinu novih i polovnih vozila u iznosu od 1.000 do 8.000 EUR koristi se: * Blanko sopstvena menica sa klauzulom "bez protesta" potpisana od strane...
Iznos: 50,000EUR