Logo oglasi
Auto krediti
Ime banke:Credit agricole
Kredit za kupovinu automobila domaćih proizvodjača sa subvencijom Vlade
Kupovina automobila domaćih proizvođača Aministrativna zabrana, 2 menice, zaloga na vozilo, kasko osiguranje (polisa vinkulirana u korist Banke) ili žirant
Iznos: 10,000EUR
Ime banke:Credit agricole
Kredit za kupovinu automobila indeksiran u eurima
- Za kredit od 2.000 EUR do 5.000 EUR: Administrativna zabrana i 2 menice - Za kredit od 5.000 EUR do 10.000 EUR: Administrativna zabrana, 2 menice i zaloga na vozilo - Za kredit od 10.000 EUR do...
Iznos: 25,000EUR
Ime banke:Credit agricole
Dinarski kredit za kupovinu automobila
- Za kredit od 160.000 RSD do 400.000 RSD: Administrativna zabrana i 2 menice - Za kredit od 400.000 RSD do 800.000 RSD: Administrativna zabrana, 2 menice i zaloga na vozilo - Za kredit od...
Iznos: 2,000,000RSD
Ime banke:Univerzal banka
Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Banci, na bazi depozita od 100%
Maksimalni rok otplate je do 7 godina, a visinu kredita određuje samo visina otplatne rate (anuiteta) koja ne može da pređe 30% mesečne zarade.
Iznos: 5,000,000RSD
Ime banke:Univerzal banka
Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Banci, na bazi depozita od 30%
Maksimalni rok otplate je do 7 godina, a visinu kredita određuje samo visina otplatne rate (anuiteta) koja ne može da pređe 30% mesečne zarade.
Iznos: 10,000,000RSD