Logo oglasi
Srpska banka
Ime banke:Srpska banka
Potrošački krediti za kupovinu polovnih automobila sa deviznom klauzulom bez tekućeg računa kod Srpske banke
Potrebna dokumentacija : · Zahtev za kredit · Potvrda o visini zarade i izjava o prihvatanju administrativne zabrane · Menica · Kopija lične karte · Obrasci za pribavljanje izveštaja...
Iznos: 2,000,000RSD
Ime banke:Srpska banka
Potrošački krediti za kupovinu novih automobila sa deviznom klauzulom bez tekućeg računa kod Srpske banke
Potrebna dokumentacija : · Zahtev za kredit · Potvrda o visini zarade i izjava o prihvatanju administrativne zabrane · Menica · Kopija lične karte · Obrasci za pribavljanje izveštaja...
Iznos: 2,000,000RSD