Logo oglasi
Univerzal banka
Ime banke:Univerzal banka
Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Banci, na bazi depozita od 100%
Maksimalni rok otplate je do 7 godina, a visinu kredita određuje samo visina otplatne rate (anuiteta) koja ne može da pređe 30% mesečne zarade.
Iznos: 5,000,000RSD
Ime banke:Univerzal banka
Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Banci, na bazi depozita od 30%
Maksimalni rok otplate je do 7 godina, a visinu kredita određuje samo visina otplatne rate (anuiteta) koja ne može da pređe 30% mesečne zarade.
Iznos: 10,000,000RSD
Ime banke:Univerzal banka
Za klijente koji imaju otvoreni tekući račun u Banci, na bazi 100% depozita
Maksimalni rok otplate je do 7 godina, a visinu kredita određuje samo visina otplatne rate (anuiteta) koja ne može da pređe 30% mesečne zarade.
Iznos: 50,000EUR
Ime banke:Univerzal banka
Za klijente koji imaju otvoreni tekući račun u Banci na bazi depozita 30%
Maksimalni rok otplate je do 7 godina, a visinu kredita određuje samo visina otplatne rate (anuiteta) koja ne može da pređe 30% mesečne zarade. Auto krediti se odobravaju za...
Iznos: 100,000EUR